Správní řád. Přestupky. Soudní řád správní (ÚZ č. 1291)

68 Kč

Koupit v našem eshopu

Sagit, 2019, 128 str.
EAN: 9788074883248
ISBN: 978-80-7488-324-8

Hodnocení: 0/5 (0 hodnocení)

Recenze: 0 recenzí


Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje aktuální znění soudního řádu správního a zákona o některých přestupcích, vyhlášku upravující zkoušky úředních osob a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám v rámci správního řízení. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Podle stavu k 1. 1. 2019.